O lesích

Lesnatost na území ČR

mapa-lesnatost-image002

 •  Lesnatost ČR podle NIL2 dosahuje 36,8 %, celková plocha lesa je 2,9 mil. ha – to je 4,2 mil. fotbalových hřišť, 708 700 Václavských náměstí, nebo téměř rozloha státu Belgie (3,0529 mil. ha).
 • Nejvyšší lesnatost má kraj Karlovarský a Liberecký, nejméně Praha a kraj Jihomoravský.
 • Za posledních deset let přibylo 25 800 ha lesa - to je 36 857 fotbalových hřišť, představuje to přírůst o rychlosti 10 těchto hřišť za den. Nárůst plochy lesa oproti NIL 1 byl 0,9 %, lesnatost se zvedla o 0,3 %.
  Zdroj dat: Národní inventarizace lesů
 

Zastoupení skupin dřevin v krajích

Jehličnany

czech forest think tank- zastoupení jehličnatých dřevin v krajích

 Zastoupení jehličnanů v jednotlivých krajích se významně liší.

Nejvyšší zastoupení jehličnanů má:

 • Kraj Vysočina (75,7 %)
 • kraj Plzeňský (72,3 %)
 • kraj Jihočeský (70,2 %)

Listnaté dřeviny

czech forest think tank- zastoupení listnatých dřevin v krajích

Nejvyšší zastoupení listnatých dřevin
kraj hlavní město Praha (87,1 %)

Zastoupení listnáčů nad 60 % bylo dále odhadnuto pro kraje:

 • Jihomoravský (65,6 %)
 • Ústecký (62,3 %) 
 • Zlínský (62,0%)

Smrk ztepilý

czech forest think tank- zastoupení smrku stepilého v krajích

Rozdíly v zastoupení smrku ztepilého v krajích dosahují až 46 %.

Nejvyšší zastoupení bylo odhadnuto
v Kraji Vysočina (65,8 %),
nejnižší pak v kraji Jihomoravském (19,7 %).

 

Zastoupení skupin dřevin v ČR

Dle výsledků Národní inventarizace lesů převažují v ČR:

 • jehličnaté dřeviny se zastoupením 57,8 %
 • listnaté dřeviny mají zastoupení 42,2 %.
 • nejvíce zastoupeným jehličnanem je
          smrk ztepilý (43,1 %)

 

 

Skupina dřevin

Zastoupení [%]

Skupina dřevin

Zastoupení [%]

 Jehličnany  57,8  Listnáče  42,2
 Smrk ztepilý 43,1  Buk lesní  10,5
 Jedle bělokorá 0,9  Duby  8,2
 Borovice lesní  9,6  Habr obecný  2,4
 Modřín evropský 3,2  Javory  4,1
 Ostatní jehličnaté  0,9 Jasany  1,6
     Olše  2,4
     Břízy  4,2
     Ostatní list. tvrdé  3,9
     Ostatní list. měkké  4,9

Zastoupení skupin dřevin v ČR, období NIL2 (2011–2015)

 -

 

Zásoba dříví v období NIL2 (2011-2014)

 • počet stromů tvořících zásobu (od 7 cm tloušťky)
          činí 2 027 945 408 ks
 • počet stromů na 1 obyvatele ČR 191 ks
 • průměrný objem stromu v ČR 0,46 m3
 • pokud bychom všechno dříví v ČR naložili na kamiony, 
          potřebovali bychom jich téměř 32 mil.
 • a pokud bychom je seřadili za sebou, vznikla by fronta
       dlouhá 512 000 km, tedy 13krát by omotala rovník.

Odhad celkové zásoby dříví ve formě hroubí činí 942,2 ± 19,5 mil. m3 bez kůry, což je o 49,4 mil. m3 b. k. více než v prvním cyklu NIL.

czech forest think tank - zásoba dříví v období NIL2

Zásoba dříví (hroubí bez kůry) v krajích, období NIL2 (2011-2014)

 

 

Těžba dříví v ČR

czech forest think tank- těžba dříví v čř

 • Roční těžba dříví činí 21,8 mil m3 by dokázala pokrýt při průměrné      spotřebě 15 m3 paliva vytápění na jednu domácnost spotřebu zhruba 1,5 milionu čtyřčlenných domácností v ČR, to je zhruba 55 % všech domácností v ČR.
 • Z roční těžby bylo možné postavit zhruba 200 tisíc domů.
 • Kdyby tento objem kácel jeden těžař, trvalo by mu to celých 4 000 let.
 • Pokud bychom seřadili vykácené stromy za sebe vznikla by úsečka dlouhá 758 000 km, to je vzdálenost ze Země na Měsíc a zpět.
 • Denně se v ČR vytěží 2 000 kamionů dříví.
 • V České republice se těží méně dříví, než v lesích přirůstá.

Odhad průměrné roční těžby dříví na území ČR mezi obdobímNIL1 a NIL2 činí 21,8mil. m3 b. k./rok. Průměrná roční těžba přepočtená na hektar porostní půdy byla odhadnutana 8,1 ± 0,3 mb. k.

Zdroj dat: Národní inventarizace lesů

.
.